file.kiwi
 • TiếngViệt
 • English
 • 한국어
 • 日本語
 • Español
 • Deutsch
 • Français
 • 中文
 • Italiano
 • Português
 • Русский
 • Nederlands
 • BahasaIndonesia
 • Türkçe
 • ไทย

Đang chuẩn bị tải xuống các tệp lớn

Nếu trình duyệt của bạn không có đủ dung lượng lưu trữ, quá trình tải xuống sẽ không bắt đầu. Khi sử dụng máy tính, hãy thử các bước sau. (Điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng không phù hợp để xử lý các tệp lớn.)

1

Nếu bạn có nhiều thiết bị lưu trữ được kết nối với PC của mình (ví dụ, bạn có ổ đĩa D: hoặc E: cùng với ổ C:), hãy thử thay đổi thiết bị lưu trữ.

2

Xóa các tập tin không cần thiết để tăng dung lượng lưu trữ. Dung lượng trống trong thiết bị lưu trữ phải ít nhất gấp đôi kích cỡ của tập tin bạn muốn tải về.

3

Dữ liệu tạm thời không cần thiết có thể được tích lũy trong trình duyệt của bạn. Trong trường hợp này, ngay cả khi bạn xóa các tệp đã tải về, dung lượng trống tổng cộng không tăng lên. Nếu điều này xảy ra, hãy thử xóa các tệp tạm thời.