file.kiwi
 • TiếngViệt
 • English
 • 한국어
 • 日本語
 • Español
 • Deutsch
 • Français
 • 中文
 • Italiano
 • Português
 • Русский
 • Nederlands
 • BahasaIndonesia
 • Türkçe
 • ไทย

file.kiwi Gói Miễn phí/Trả phí

Miễn phí

Thư mục web mặc định

 • Xóa tự động thư mục web (khi không có người truy cập trong hơn một tháng)
 • Tải lên file không giới hạn (kích thước/số lượng)
 • Giới hạn tải xuống (Không có mật khẩu)
 • Thời gian tải xuống miễn phí (Đã hết hạn)
 • Thời hạn của tệp là 90 giờ (sau đó sẽ tự động bị xóa)
 • Các tệp đã hết hạn có thể được tải xuống khi mua Pass Tải về.
Chi tiết về hạn sử dụng, tự động xóa và mật khẩu tải xuống

Tất cả các tập tin được tải lên thư mục web mặc định miễn phí đều được tạo và xóa qua quy trình dưới đây.

tạo mới

Đây là thời điểm tệp được tải lên.

Đã hết hạn - Dừng cung cấp Tải xuống Miễn phí

Các tải xuống bị hạn chế đối với người dùng miễn phí. Thời gian hết hạn thay đổi tùy thuộc vào kích thước tệp. Cần có Thẻ Tải Xuống để tải về.
~ 10GB : sau 48 giờ nữa
10Gb ~ 20Gb : sau 12 giờ nữa
20Gb ~ : sau 6 giờ nữa

Giá
~ 5GB : 1,00 US$ 1.000 ₩
5GB ~ : 1,00 US$ 1.000 ₩ + 0,50 US$500 ₩/1GB

5.1GB ➜ 1,00 US$ 1.000 ₩ + 0,50 US$500 ₩
6.8GB ➜ 1,00 US$ 1.000 ₩ + ( 0,50 US$500 ₩)×2

Tự động xóa sau 90 giờ kể từ khi tạo

Tất cả thông tin tệp sẽ bị xóa. Không ai có thể tải xuống.

Trả phí

Thư mục Web+

 • Vĩnh viễn không tự động xóa
 • Tải lên file không giới hạn (kích thước/số lượng)
 • Tải xuống file không giới hạn (kích thước/số lần)
 • Khả năng chọn thời gian tồn tại của các tệp trong một thư mục (+7Ngày,+15Ngày,+30Ngày)
 • Tải lên có sẵn trong một tháng sau khi mua (có thể gia hạn).