file.kiwi
 • TiếngViệt
 • English
 • 한국어
 • 日本語
 • Español
 • Deutsch
 • Français
 • 中文
 • Italiano
 • Português
 • Русский
 • Nederlands
 • BahasaIndonesia
 • Türkçe
 • ไทย

file.kiwi Gói Miễn phí/Trả phí

Nếu bạn mua một gói trả phí, bạn có thể tải xuống các tệp đã hết hạn cho đến khi chúng được tự động xóa.

Chi tiết về hạn sử dụng, tự động xóa và mật khẩu tải xuống

Tất cả các tập tin được tải lên thư mục web mặc định miễn phí đều được tạo và xóa qua quy trình dưới đây.

tạo mới

Đây là thời điểm tệp được tải lên.

Đã hết hạn - Dừng cung cấp Tải xuống Miễn phí

Các tải xuống bị hạn chế đối với người dùng miễn phí. Thời gian hết hạn thay đổi tùy thuộc vào kích thước tệp. Cần có Thẻ Tải Xuống để tải về.

Tự động xóa sau 90 giờ kể từ khi tạo

Tất cả thông tin tệp sẽ bị xóa. Không ai có thể tải xuống.

0 đô la

Miễn phí

 • Tải lên file không giới hạn (kích thước/số lượng)
 • Tải xuống file không giới hạn (kích thước/số lần)
 • Nhưng, việc tải xuống các tệp cũ (Đã hết hạn) bị hạn chế.
 • Thời gian hết hạn mặc định là 48 giờ (thời gian sẽ ngắn lại nếu kích thước file lớn)

SKIP

SKIP

 • SKIP
 • SKIP
 • SKIP

SKIP

SKIP

 • SKIP
 • SKIP
 • SKIP
 • SKIP